خدمات کامل ما 

_
  • انواع تسمه های انتقال نیرو
  • تسمه های نقاله برای انتقال مواد غذایی وبسته بندی
  • تسمه های ماشین آلات چاپتسمه های مربوط به ماشین آلات چاپ
  • تولید تفلون و توری های نسوز
  • تسمه های End Lessمربوط به ماشین آلات کارتن چسب زنی
  • نصب سایدوال و پلهنصب سایدوال و پله بر روی انواع تسمه های نقاله
  • تسمه های نقالهمربوط به ماشین آلات پخت نان
  • ساخت ماشین آلاتساخت ماشین آلات رولیک
  • انواع زنجیربرای ماشین آلات بسته بندی

تسمه انتقال

تهیه و  فروش

_

تولید انواع تسمه های پله ای برای مصارف مختلف صنعتی

انواع تسمه نوارنقاله

فروش طراحی

_

اجرا ، فروش و تولید انواع تسمه های نوار نقاله در زمینه انتقال مواد غذایی، ماشین آلات پخت نان و …… .